Anti

Gamtoje yra keistas žmonėms, bet toks įprastas pačiai Gamtai reiškinys, tai vienas kito ... suvalgymas. Žolė auga, nes minta žeme, žole minta žolėdžiai gyvūnai, o jais plėšrūnai... Bet kokia vabzdžių rūšis turi savo priešus, kurie minta jais, o pastarieji turi savo maistą. Kokia beatsirastų gyvybė, atsiras ir tas, kuris bus jos maistas, ir kuriuo mis ji. Ir nieko nėra, kuris būtų sau pakankamas: ir neimtų, ir neduotų...

Tas pat vyksta ir žmonių civilizacijoje... visi judėjimai, darbai, viskas, kas egzistuoja turi savo „anti“, ir niekas to išvengti nepajėgus...

Partija, religija, mokslas, filosofija, bet koks gyvenimo būdas, bet kokia mintis, žodis, poelgis, viskas turi „anti“, nes kas begimtų žmogaus mintyse ir darbuose, viskas iššauks „anti“, kitaip... kas būtų kitaip? Kitaip mes visi gyventumėme vienos santvarkos, vieno įstatymo, vienos religijos, ir vieno mąstymo ir vieno „veido“ sąlygomis... O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada kūrinija netektų prasmės, nes niekas neegzistuoja be savo individualios prasmės. Jeigu sunku suprasti žodį „prasmė“, pakeiskime ją žodžiais: vystymasis, brendimas, augimas, atsinaujinimas, kas ir vyksta būtent tada, kai seną keičia nauja, juodą – balta, o baltą – juoda...

Reikia suprasti, o supratus susivokti ir tapti laisvu nuo „anti“ savo gyvenime, nes jie yra lyg laiptai, kuriais žmogus gali lipti į viršų ar į apačią, o gali ir nelipti... Yra seksas, yra ir antiseksualai; yra globalizmas, yra ir antiglobalistai, yra alkoholikai, yra ir abstinentai, yra gėris, nes yra blogis..., o gėryje yra savi „gėriai“ ir savi „antigėriai“, kaip kad šventė... ir anti šventės šalininkai.... Halloween ir vėlinės, svetimos, kurios savos, ir savo, kurios irgi svetimos... O blogyje, savi anti blogiai, kaip kad satanizmas ir magija, alkoholizmas ir narkomanija. Mokslas... jis taip pat demonstruoja antimokslą, kaip kad viskas vaistas ir viskas nuodas. Jūs galite nesuprasti ir ginčyti, tai irgi yra „anti“ to, kas čia parašyta.

Esmė – „anti“ pastovi egzistencijos sudedamoji, tai natūrali atranka, natūralus grūdinimasis... Kodėl natūralus? Todėl kad kosmoglobalinis. Kokia nauda tokio suvokimo? Nauda tame, kad nešvaistyti beprasmiškai savo gyvenimo energijos kovai su tuo, kas neišvengiama Nauda tame, kad turėti galimybę pasirinkti veiklą ar „anti“ veiklą ir susivokti, kad ir tai ir tai veda, neša, kuria, judina. Nauda tame, kad nestovėti vietoje pastovioje nustebimo – pasipiktinimo būsenoje, dėl kitų, kitokių, kitaip matančių pasaulį žmonių pasirinkimų, o būti pastoviame kintamos informacijos sraute ir kurti savąjį egzistavimą pasinaudojant visomis įmanomomis pasaulio matymo versijomis.

Siauras turi platų, o laisvas turi priklausomą. Kuo platesnis kelias, tuo lengviau juo eiti. Kuo kelias siauresnis, o jeigu dar ir aštrus, lyg britvos ašmenys, tuo didesnė įtampa, baimė nukristi, tuo didesni stresai, ligos ir užsidarymas.

Autorė Dailanagu

Laisvės ordinas