Laisvės ordinas - asmeninė svetainė

Aš, Dailanagu, esu svetainės autorė.

Aš žinau, kad mintys, nuostatos, požiūriai, tikėjimas, kalbėjimas, jausmas, emocijos - kuria mano realybę, įvykius, kurie dabar vyksta asmeniniame gyvenime ir... pasaulio gyvenime. Geros mintys neša gėrį, kuris anksčiau ar vėliau įvyks ir grįš į šaltinį, iš kurio išėjo; o blogos... kuria blogį.

Gerumas, gera lengva nuotaika, ramybė, džiugesys - kuria tokia pat realybę, kuri įvyks ir grįš į šaltinį. Tai, kuo tikiu, kaip mąstau, ko linkiu kitiems yra mano gyvenimo kokybė, likimas, laimė.
Tikiu šiais dalykais, nes aš renkuosi, kuo man tikėti.
Tikiu, reiškia turiu galimybes susikurti tokį gyvenimą, kokį noriu sau ir net padėti kitiems.
Tamsos žmonės platina tamsą per baimę, per pranašystes apie blogį, pasaulio pabaigą, karus ir katastrofas; ką jie sėja - tą ir pjauna savo gyvenimuose. Tačiau, jeigu šviesos žmonės nesės spindesio, tai derlius gali būti ne koks, nes anie... nežino, ką daro ir kam tarnauja... Kas nutiks pasauliui - priklauso nuo to, kokių žmonių bus daugiau: tikinčiųjų gėriu - šviesa, ar tikinčiųjų blogiu - baime. Tu, šioje akimirkoje - dabar jau renkiesi su kuo tu... Viduriuko nėra... Aš renkuosi šviesą: savo žodžiu, elgesiu, maistu, kurį valgau, mintimis, meile, ir uoliai mokausi šiame pasaulyje.

Kam yra artimas gėris ir grožis, šviesa ir džiaugsmas - tas saugo savo akis, ausis ir save patį nuo baimės žmonių informacijos, nuo jų platinamos agresijos, chaoso filmų, muzikos, vengia jų, o tada platinamas blogis neranda naujų namų, ir grįšta į šaltinį.

Giluminiai sielos klodai yra pilni meilės ir gėrio, tereikia nusimest tamsos suformuotus įsisenėjusius požiūrius, nuomones, sunkias tradicijas ir pajausi kuriančią laisvę. LO svetainė skatina pašalinti skaitančiojo neigiamybes, kompleksus, lengvai ir išmintingai įveikti sunkumus, nuteikia pasipriešinti žalojantiems kūną, sielą, savo artimus žmones bei aplinką įpročiams ir išankstiniam nusistatymui. LO svetainė yra energijos šaltinis, ieškantiems energijos. LO svetainė yra mano asmeninė svetainė, kurios tekstus rašau aš pati iš savo kasdienio gyvenimo patirties ir iš to kylančios išminties. Į svetainę parašo ir tie, kurie myli gyvenimą ir laisvę. Jų pavardės yra po jų tekstais. Įleiskite kūrybinę energiją, svetainės galią į savo sielą ir jūs patys tapsite savo tikrovės, savijautos, meilės ir gerovės kūrėjais.
Tekstas, kuris jus sujaudino, rodo kurioje srityje atėjo laikas keisti mąstymą ir imtis veiksmų. Jeigu, skaitydami LO tekstus, jūs jaučiate, kad jie jums artimi lyg būtų jūsų, tada jūs turite laisvės ordiną - jūsų laisvos širdies gerumo pergalę.

Nuomonės apie Laisvės ordiną

- Ką manote apie jau susikūrusią įvairių žmonių įvairią nuomonę apie jūsų svetainę - LO?

Nieko nemanau, nes nėra apie ką manyti. Ar žinote, kas vyksta, kai žmones neturi atsakymų į savo klausimus?

1. Jie tuos atsakymus susikuria patys.

2. Tada daugybė mūsų visuomenėje nesuprastų dalykų, klausimų - virsta į juos uždavusių žmonių nuomonę.

3. O nuomonę formuoja žmogaus pasaulėžiūra ir gyvenimo būdas. Koks gyvenimo būdas - tokia ir nuomonė.

4. Toks, koks yra žmogus, tą ir mato, tokia ir jo nuomonė, todėl ir ši svetainė yra "vertinama" pagal vertintojo sugebėjimą matyti ir mąstyti. Kalbantys apie LO -kalba apie save...

Šviesos žmonėms pilniems geranoriškumo ir pagarbos GYVENIMUI - ši svetainė yra šviesa, energijos šaltinis, poilsio ir naujo gyvenimo kūryba; na, o grafomanams - grafomanija, nesąmoningiems - nesąmonė, agresyviems - įžeidimas, kvailiems - kvailystė, sektantams sekta, o tuštiems - tuštybė ir t.t. Kiekvienas yra savęs veidrodis. Įvertinkite save patys, pagal tai, ką jūs manote. :)

Pažiūrėkite, ką manytojai mano apie Jėzų Kristų. Ekstrasensams jis - ekstrasensas, ufonautams - ateivis, religingiems - Dievas, ateistams - paprastas žmogus, o alkoholikams - žmogus padaręs vyną iš vandens, už tai ir gerbiamas jųjų.
Garbingas žmogus gerbia savo žodį, nes kalbėdamas apie kitą žmogų ar jo darbą, jis rodo savo lygį. Garbė - kėblus žodis kalbantiems nuomonėmis.
O svetainė veikia ir stabiliai keičia gyvenimus tiems, kurie į ją ateina, lyg į savo namus.
Svetainę lanko visokie žmonės, kurie vėliau rašo visko. Aš reaguoju tik į norinčius eiti pirmyn, tobulinančius save, siekiančius gyventi išmintyje - laisvėje, nuoširdžiai norinčiais plėsti gerumą, kad visuomenėje žmonės mylėtų vieni kitus ir juos pačius būtų už ką gerbti bei mylėti.
Laisvės ordinas nėra jokia organizacija. LO yra priemonė, kuri turėjo tikslą ir jį įvykdė, dar turi naujus tikslus ir juos vykdo. LO - tai yra mano asmeninė meninė gyvenimo kasdienybės išraiška.

Rūkymas

- Ką manote apie pasaulyje sparčiai diegiamą draudimą rūkyti viešose vietose?

(2005.04.07.)Laisvas žmogus stotų į kovą prieš bet kokį terorizmą, nes teroras tai žudymas. Tačiau rūkymas yra lėtinis terorizmas, įvilktas į pasipuikavimo mantiją, todėl žmonės įpranta būti žudomi – lėtai.... Ir ima manyti, kad galbūt tai svarstytina: galima - negalima....

Rūkaliai neturi žmogiškos savybės – garbės ir negali suvokti, kad nuodija ir žudo, ne tik save, bet ir tuos, kurie laisvi nuo šios veiklos. Nuolat apdulę jų smegenys - nuodija savo vaikus, kurie kiekviena ląstele sugeria nuodus, sklindančius iš savo tėvų. Alkoholis, AIDS, autoavarijos nusineša daugybę gyvybių, bet lėtinis terorizmas – rūkymas, nužudo daugiausiai. Tai visiškas neišmanymas.

... (2009)ir štai jau 2 metai, kaip įstatymas apsaugojo žmones, nuo tų, kurie nuodija mus rūkymu. Tabako rūkymas, normalioje visuomenėje, turi būti įvardintas kaip liga, kurios gydymas turi būti privalomas, kaip garantuoti visuomenės saugumą.

Pasaulyje yra mąstančių žmonių, darančių gėrį, todėl draudimas rūkyti tai - draudimas žudyti.

Autorė: Dailanagu