Galia Jėga Energija

Norint suprasti, kas yra jėga, reikia jos turėti

... žinai kodėl ne visada būna taip kaip nori? Vien raumenų nepakanka, kad gyventi Žemėje. Reikia asmeninės dvasios galios. Augink savo dvasios jėgą, nes jai paklūsta visa materija. Neleisk, kad Tave valdytų butelis ar maisto gabaliukas. Nešvaistyk savęs nežinojime ir baimėje, rinkis kelią ir tvirtai eik juo. Norint suprasti kas yra jėga, reikia jos turėti.

Tikslas yra jau jėga, kuri laukia jos įjungimo. Siekiant tikslo - reikia veikti. Tam reikalingas savęs pažinimas surikiuojant savo vidinį pasaulį. Kad jį susitvarkyti, venkite savo psichikos nestabilumo, įvairių priklausomybių turinčių žmonių draugijos, užsiimkite ramybės meditacija, koreguokite maistą. Vartojant nužudytų gyvūnų kūnus savo gyvo kūno mitybai - dvasios, proto ramybės pasiekti neįmanoma, nes šio maisto energetika yra mirusi, griaunamoji struktūra. Mėsos virškinimui organizmas atiduoda didžiulę savo gyvybės energiją ir gauna didžiulę agresijos, baimės, nerimo energiją.

Entuziastų, harmonizavusių savo jausmus ir gyvenimą, žmonių draugija kartais daro stebuklus tobulėjimo kelyje ... apsupkite save tokiais šviesuoliais. Venkite kritikų, neturinčių tikėjimo nei Dievu, nei savimi, mėgstančių meluoti, apkalbinėti tuos, kurių nėra šalia. Tai būtina sąlyga vystant asmeninę dvasios jėgą. Kartais kyla klausimas, o kur gi rasti tokią draugiją? Vien tai, kad jūs skaitote šias eilutes, rodo, kad jūsų asmenybėje vyksta pasikeitimai ir gyveniman ateina nauji, pagal jūsų poreikius, žmonės. Svarbu įžvelgti juose tai, kas jums reikalinga. Kai žengsite į priekį savo tobulėjime, tada už jus kalbės jūsų gyvenimo būdas, laikysena, išraiška, kas ir bus jūsų apsauga savaime atbaidanti nuo jūsų griaunančias energijas, negatyvias asmenybes. Apsižvalgykite. Galbūt jūsų bendradarbių tarpe yra tokių žmonių, turinčių puikią savitvardą, harmoningą kūną, stabilias lengvas emocijas? Paklauskite savęs, kodėl jie yra ne jūsų draugai?

Tik tvirtai stovint savo pasirinktoje gyvenimo filosofijoje, galima leisti įeiti į jūsų gyvenimą destruktyviems, aistrų kankinamiems žmonėms, palaipsniui didinant jų kiekį ir tik tada, kai tie žmonės prašo jūsų pagalbos ir nori patys keistis.

Reikia žinoti ir tai, kad aistrų, troškimų gyvenime yra daugybė pakopų. Vieni tik drįsta pradėti ko tai norėti, diktuoti gyvenimui savo sąlygas, trokšti geros mašinos, puikaus darbo, kiti, gali būti jau viską išbandę, turėję, ragavę, ir dairosi naujo pojūčio, kas ir yra išėjimo iš šios prigimties stadija... realizavę ir jau prisisotinę, trokšta pasinerti į gamtos pažinimą, į nežinomybę, atsitiktinumų šokį. Planetoje vyrauja aistrų - norų prigimtys, jose ir tobulėjama. Laisvė nieko neįpareigoja, bet žmogus, suvokęs savą laisvę, ir jos pasekmes, renkasi kokybę ir darosi įdomus dėmesio centras aplinkiniams. Jausdami laisvės alsavimą, žmonės intuityviai siekia bendrauti, pažinti. Belaisvius laisvė siutina, kelia agresija. Venkite jų. ... priklausomi nuo gobšumo, alkoholio, fanatiškumo ir t.t. - kritikuos, o gal net bandys riboti jūsų laisvę. Todėl, jeigu taip atsitiktų, kad gyvenimo sunkumai užgrius jus greičiau, nei jūs spėsite susivokti ir įgauti asmeninės dvasios galias, stenkitės bendrauti su neturinčių griaunamų priklausomybių žmogumi. Eikite pas ramius, šviesius žmones, kur iš karto nurimsite, eikite pas tuos, kurie laukia jūsų ramybėje, kuklume, geranoriškume. Pakanka su jais bendrauti, palaikyti ryšį ir energija darys tai, kas reikalinga jūsų atžvilgiu, kad išvengti isteriškos, agresijos, griaunančios būsenos. Laisvas sąmonėje (valdomos mintys, emocijos, elgesys, maistas) žmogus visada padės gerai išaiškindamas situaciją. Jis tai padarys su meile ir ramybe - pasidalins savimi. Svarbiausia - nepakliūti į griaunančių būsenų kulminaciją, nes tada jūsų energetinė – filosofinė tvirtovė griūna, įnešdama žąlos kūnui ir ... kasdienybės įvykiams: nemalonumai, barniai, nuostoliai, netektys. Yra didžiulė laimė būti sau pačiam atramos tašku, bet dar didesnė laimė yra susvyravus atsiremti į tvirtą draugą, ištikimą energiją, įgyji stabilumą ir tampi atrama kitiems...

Kas išskaido žmogaus šviesos jėgą:

 1. Betikslis kalbėjimas; jūsų žodžiai turi turėti vertę ir tikslą. Bet koks smalsumo tenkinimas, kuris nesuteikia laisvės, gėrio ar grožio.
 2. Alkoholis ir kiti kvaišalai. Mėsa ir kitokia užmušta gyvybė, nes ką valgai, tokia ir energijos kokybė.
 3. Nejudrumas. Pasyvus gyvenimo būdas: kūno, jausmų, proto sąmoningas nenaudojimas, tingumas, nežinojimas.
 4. Melas, apkalbos, ginšai, kritika, agresija veikia chaoso principu ir grįžta įvykių bumerangu. Neigiamos emocijos. Kasdieniai barniai neleis atsiskleisti jūsų sielos poreikiams ir galimybėms.
 5. Negatyvi aplinka, nešvara, tamsūs spalvų tonai, drabužiai iš užmuštų gyvulių kūnų, triukšmas, pakeltas tonas, nuovargis, bemiegės naktys, neužimtumas, neturėjimas patinkančios veiklos.
 6. Vienišumas, atsiskyrimas, nenoras bendrauti, agresija nors vienam žmogui planetoje atima didžiulius galios kiekius būtent tada, kai reikia pastangų išgyventi ar įveikti sunkumus. Todėl išmintingi žmonės - visada kartu. Nenuoširdumas: bijojimas kreiptis, bijojimas trukdyti, ar dar koks kompleksas alina asmeninę galią.
 7. Nesugebėjimas atsispirti besaikiui daiktų, malonumų pasauliui. Nereikalingi (kasdien nenaudojami) daiktai riša žmogaus esmę ir neleidžia patirti laisvės.

Kas padeda jėgai augti:

 1. Džiaugsmo ir ramybės sinchroninė būsena. Šypsena, kuri gamina pozityvią energiją, net jeigu ji ir nenuoširdi.{ Jumoras, teminis bendravimas, aukštų dažnių dainavimas, pozytyvios poezijos deklamavimas ir kiti pažintiniai kalbos procesai}
 2. Pastovus pažinimas, dvasinėje, kosminėje, psichologinėje, archeologinėje ir t.t.plotmėse. Pažinimas to, kas išvaduoja ir suteikia laisvę, o ne to, kas galima, o ko negalima, ne to, kas koduoja negatyviai ateičiai. Laisvėje šių sąvokų nėra. Laisvėje - kūryba.
 3. Pastovios nors ir mažos pergalės savo viduje: charakterio keitimas, baimių, kompleksų nugalėjimas, negatyvių emocijų transformacija, ligos įveikimas, naujų savybių ugdymas.
 4. Žinių perdavimas paruoštom asmenybėm {tiems, kurie nori žinoti}, kitų žmonių pakylėjimas {išvedant juos iš mąstymo sąstingio, pesimizmo}., naujo veiklos lauko atradimas {subtilių energijų praktika, malonus satviškas fizinis krūvis, kasdienybės tyrumas, tačiau daroma lengvai, džiugiai} taip pat vysto energijos jėgą. Geri darbai, nešantys žmonėms gėrio, išsivadavimo energijas.
 5. Ritmiškas režimas kažkurioje tai sferoje. Tarkim yra dienos režimas, vėliau jis nutraukiamas, kad neįsivyrautų priklausomybė. Vėliau sukuriamas kitas režimas ir vėl laisvas stilius. Pasėkoje kaupiasi visos energijos. Asketiškas gyvenimo būdas ypatingai didina visas energijas.
 6. Švara, gamta, gyvūnai laisvėje.
 7. Muzika turi didžiulę galią tiek pakelti ir nužeminti žmogų jam nė nepastebint. Kol muzika yra tik pramogos ir malonumo dalykas tol žmogus neturi galimybių išgirsti ir gauti išsivadavimo jėgą per klausą. Klausant tą pačią muziką vienas užmigs, kitas pakeis visą savo gyvenimą, nes su muzikos garsais į pasiruošusią sąmonę įeina išvaduojantis suvokimas. Muzika, kurią žmogus mėgsta, parodo jo vietą pasaulyje. Klausantysis muziką turi turėti tikslą. Muzika visada duoda rezultatą į žmogaus elgesių pobūdį. Žmogus yra lyg instrumentas, kuriame kiekvienas garsas sukelia kūno, mąstymo ir galimybių rezonansą. Yra svarbu kas kurinius atlieka. Dažniausiai koks - atlikėjas toks ir kūrinys žiūrint į energijos rūšį. Ta pačia muzika skirtingi atlikėjai skirtingai paveiks klausytojus.

Visus procesus reguliuoja smegenys ir žmogaus nusistatymo jėgą, todėl žmogaus galimybių ribos yra jo sugebėjimas save reguliuoti. Pasiduodant neišmanymui, silpnumui, dingsta ir jėgos. Siekimas, noras, ketinimas, tikėjimas, meilė, daro stebuklus. Todėl visada reikia prisiminti, kad yra galia tam ar kitam savo tikslui įgyvendinti.

... žinai kodėl ne visada būna taip kaip nori? Vien raumenų nepakanka, kad gyventi Žemėje. Reikia asmeninės dvasios galios. Augink savo dvasios jėgą, nes jai paklūsta visa materija. Neleisk, kad Tave valdytų butelis ar maisto gabaliukas. Nešvaistyk savęs nežinojime ir baimėje, rinkis kelią ir tvirtai eik juo. Norint suprasti kas yra jėga, reikia jos turėti.

DAILANAGU