Laisvės era

Gyventi laisvai, padėti gyventi gyvūnams. Išvaduoti juos iš vergovės, nuo sukaus darbo, nuo nesveiko maisto.Tik tada mes ... Žmonės. Žudyti, išnaudoti, vartoti nužudytų gyvūnų kūnus maistui, drabužiams, tai kelias į karus, į ligas, į beprotybę. Žingsnis į gerumą ir meilę visam pasauliui - tai taika su visais pasaulio gyventojais. Tapti laisvu reiškia nežudyti gyvūnų, o tai reiškia jų nesuvalgyti.


Laisvės era Daužniausiai žmogus pats susikuria tobulėjimo ar degradacijos sąlygas. Ką daro su savimi žmogus, tas vyksta ir su šeima, tauta, valstybe, žmonija. Planeta sukasi laiko rate ir žmonių sąmonė gali suktis kartu... taikoje. Kai taika neįvyksta, įsijungia susinaikinimas - karas, suicidas. Planeta abortuoja žmoniją tvanais, drebėjimais, daugybe kitų būdų.

Išmintingo žmogaus santykis su gyvais sutvėrimais

Laisvos eros sąmonė plečiasi. Joje nyksta vergovinė priklausomybė nuo gyvūnų. Laisvė yra naujos eros laisvų žmonių pagrindas. Ji pasireiškia geranorišku elgesiu su visais planetos gyventojais ir gyvūnais. Žmogaus vertė - elgesyje su kitomis gyvomis būtybėmis. Gyvūnai kita gyvybė, kuri turi teises gyventi. Žmogus nesukūrė gyvybės. Gyvulininkystė laisvės eroje nusikaltimas, kaip ir prekyba žmonėmis, jų vaikais. Gyvulininkystės pasekmės - žmonijos naikinimas, nes žudymas gimdo žudymą, agresija gimdo agresiją.

Sąmonės lygiai ir elgesys

Dvasingi, gerumo žmonės nežudo. Kiekvienas skaitydamas šias eilutes, gali tapti geru, didžiu, sveiku nebesutinkdamas, kad dėl jo žudytų gyvūnus. Žmonių maistas - gyva flora, šviesi taikos ateitis - florantiečiai.

Laisvės eroje žmonės jaučia poreikį pakilti, tapti laisvais per meilę viskam, su kuo susiduria. Žmonės norintys MYLĖTI pasaulį ir būti mylimi keičia požiūrį, elgesį, gyvenimą - tampa laisvi nuo gyvūnų žudymų ir kankinimų. Tampa sveikos gyvensenos šalininkai ir sukuria kolektyvinę sąmonę atitinkančią naujosios Laisvos eros virpesius. Kas nesikeičia gyvena sunkų, sudėtingą, kovos gyvenimą, savo klaidų labirinte, ir yra agresyvus arba depresuoti. Jeigu pastarųjų daugiau, nei tobulėjančių, vyksta karai. Žmogus, žudydamas gyvūnus, nutraukia jų tobulėjimą ir pasmerkia save patį kančiai.

Laisvoje eroje veisti gyvūnus maistui, išnaudojimui yra nusikaltimas. Gyvūnai tai grožis, pažinimas. Gyvūnai gyvens ten, kur skirta Gamtos. Turintys priklausomybę gyvūnams ir norintys laikyti savo namuose, turi gauti psichiatrų ir gyvūnų apsaugos leidimus. Žmonės, prisiėmę atsakomybę už gyvūnus, yra atsakingi už jų sveikatą, taip pat, kaip už savo šeimos narių. Visa tai jau vyksta progresuojančiose šalyse dabar. Žmonių sąmonės vystymasis atveria kelią į naujas technologijas. Praeities garbintojai stovi vietoje, ar grįžta atgal į viduramžius.

Gyvūnų nežudo dėl maisto dvasingi, sveiko gyvenimo žmonės. Jų maistas aukštos energetinės kokybės - pilnas saulės ir mėnulio energijų. Gyvūnai nekankinami sportu, zoologijos soduose, cirkuose. Pramogos ir sportas yra techninio ir asmeninio progreso lygis ir perspektyvos. Tobulėjančius, dvasingus žmones gyvūnai domina, kaip laisva rasės saviraiška. Gyvūnai nebus žudomi veisiant juos drabužių ir buitinių reikmių gamybai, nes viską pakeičia sveiko gyvenimo gaminiai: natūralūs, energetiškai laidūs ir maitinantys pluoštai iš augalų. Dvasinis ir techninis progresas išvaduoja žmogų iš liguistų priklausomybių veisti, išnaudoti, žudyti ir kankinti kitą rasę - gyvūnus. Planetos žmonių rasė egzistuoja dvasinio tobulėjimo siekiančių žmonių dėka. Visais laikais yra daugiau dvasingų žmonių, kurie nulemia žmonijos egzistencijos kokybę ir trukmę. Žmonės laisvi nuo liguistos priklausomybės gyvūnų žudymui, išnaudojimui ir kankinimui, yra visiškai nauja, laisvos eros rasė.

Dailanagu