Kova Sąmonės ginklai

būk skaidrus lyg krištolas ir absoliučiai pasitikintis savimi ir laimėsi be kovos

Stok į kovą su savo silpnybėmis, kad į jų vietą ateitų išmintis ir grožis, sveikata ir jėga. Beprasmiška kovoti su kitais žmonėmis, kai pakanka panaudoti savo ginklą - ryžtingumą keistis, ir tada visi manomi priešai patys pasitraukia. Tapk užuovėja pavargusiems ir šviesa tamsiems, neatstumk, o pamokyk nugalėti neišmanymą ir silpnumą ir Tu pamatysi, kad tikra kova vyksta ...nekovojant.

Žmonijos istorija rodo, kad kova šioje planetoje yra neišvengiamas būtinumas. Laimi tie, kurie stipresni, išmintingesni arba tie, kurių yra daugiau... Todėl žmonės lygiuojasi į daugumą, kaip į jėgą. Bet dažniausiai daugumos pasirinkimas, įpareigoja įvairiausiems dalykams, kuriems vėliau jau nebeįmanoma prieštarauti. Taip ir sukasi visuomenės ratas, su diktuojama "gyvenimo norma", su “galingųjų” žmonių primetamais gyvenimo tempais. Kai atsirasdavo kitaip mąstančių, kildavo revoliucijos, kurios, jeigu laimėdavo, sukurdavo savo diktatą, savo visuomenę. O ten vėl kildavo revoliucijos ir t.t., per visą mums žinomą istoriją. Bet visada, bet kokioje visuomenėje, bet kokiame amžiuje būdavo grupės žmonių, suvokusių šios planetos, kaip mokyklos paskirtį. Šių žmonių draugijos, savo nematoma veikla, turėjo galimybes pakoreguoti daugybę pasaulio įvykių. Laisvės, meilės idėjos, dvasinio tobulėjimo, kilnumo, garbingumo, tyrumo poreikis, šiuos žmones apginkluodavo didžiule dvasine galia, valios ir magnetizmo jėga. Tai ir buvo naudojama kovoje, su griaunančiomis žemųjų virpesių struktūromis. Visus juos vienijo laisvės ir žinojimo išvystyta galia, kuri jiems suėjus, sustiprėdavo iki realiai jaučiamo lauko. Visada, visais amžiais buvo šie žmonės ir galbūt yra šiandien. O kol kas Laisvės ordinas buria ir jungia visas laisvas sielas, savo proto dėka nusimetusias, ar bandančias nusimesti šio pasaulio daugumos sukurtą jungą. Suvokimas išlaisvina sielą. Jūs galite būti įkalintas fiziškai, morališkai, psichiškai, bet suvokimas išlaisvina sielą, nes ji nesugaunama, nes ji – jūs. Jūs galite būti ne kalėjime, bet palyginus tai, kiek jūs privalote su tuo, kiek galite gyventi taip, kaip trokšta širdis, ar galima teigti, kad jūs esate laisvas? Laisvos sielos žmonės spindi pavydėtina ramybe. Suvokę savo padėtį jie priima sprendimą, kuris išlaisvina juos iš priverstinės padėties. Ryžtingumas jų ginklas. Du žmonės gali dirbti tą patį nemėgstamą darbą. Skirtumas tarp jų tas, kad vienas bus pilnas dvasinės jėgos, gyvenimo įvairovės, jo veidą puoš lengva šypsena, o kūnas džiaugsis lankstumu ir sveikata. Kitas žmogus tyliai, o gal rėkdamas, burbėdamas kentės, ką nors pastoviai kaltins ir teisinsis pareigos jausmu. Štai toks skirtumas - tarp laisvo ir vergo. Vergai visada murma ir yra nepatenkinti ir kuria aplink save tokią pat tikrovę.

Visada atsiranda priešinga jėga, nuomonė, kuri nori kovos. Reikėtų sugebėti gyventi taip, kad nereikėtų kovoti, bet jeigu jau kažkas kėsinasi į jūsų ramybę, turtą, laisvę ar meilę, tuomet tenka susigrumti. Reikia įvertinti veiksmo – atoveiksmio pasekmes, ir tada pasirinkti kovos būdą. Būtina nustatyti prigimtį, su kuria reiks kovoti. Mestas iššūkis jums, jeigu jūs skaitote save vertu laisvės, tai – iššūkis ordinui, todėl galite pasinaudoti ordino skliautu, jeigu esate ryšyje su juo. Tai malonė suteikta Aukščiausiojo sutikti žmogų, kurio lauke sudega Jūsų tamsi pusė ir reikalai pagerėja. Laisvės ordinas nėra troškimų išpildymo įrankis. Jis nepretenduoja į burtų lazdelės vaidmenį. Kai sąmonė yra prieblandoje, ji negali pastebėti visko, už ko užkliūna, kas ją traumuoja, kas yra vienoje ar kitoje jos kertelėje. Bet įžiebus šviesą, joje matoma viskas, kas slėpėsi šešėliuose. Šviesa parodo viską, ji persmelkia žmogų kiaurai, ir blogis, veidmainystė, gobšumas, meta didžiulį visiems matomą šešėlį. Laisvės ordinas tai - sielų bendrija. Tai tie, kurie suvokia save kaip šviesos būtybes - amžinas, nesunaikinamas, vienovėje su Kūrėju, su gamta, su pasauliu, su Visata. Laisvės ordinas tam ir susikuria, kad padėtų einantiems link laisvės, bandantiems eiti, ir suteiktų bendravimą, draugystę, bičiulystę laisvės pagrindais. Ir kovos būdai veda būtent ten. Naudojant juos savo įkalinimui, žmogus irgi eina laisvės link, nors ir aplinkiniais keliais.

Ginklai

Kova netūrėtų vykti fiziniame plane. Apie kokią kovą čia kalbama? Kai žmogus pasiduoda negatyvui ir atveria duris griaunančiai veiklai savajame gyvenime, tada tai ir įvyksta. Čia kalbama apie kovą, kuri prasideda pirmiausia su savo tamsiais įpročiais ir jų pasekmėmis. Nieko kito pasaulyje nevyksta, nes visa kita tai - pasekmės: sielvartas, sujauktas gyvenimas, ligos, žaizdos širdyje ir t.t. Kovos ginklai pasirenkami atsižvelgiant į žmogaus sugebėjimus, tai yra vidinė Laisvės ordino sfera, kurią perduoda asmenys, įvaldę energiją savo gyvenimo būdu. Tai yra paties žmogaus asmeninės jėgos vystymąsis. Yra du kovos metodai su nepageidaujama realybę: savęs pažinimas - mąstymo, pasaulėžiūros keitimas, nes kai žmogus keičia savo nuomonę, nusistatymus, keičiasi ir jo savijauta; ir kitas metodas tai gydymasis. Gydytis reiškia pašalinti pasekmę {ligą}, paliekant priežastį - mąstymą. Gydymasis prasideda nuo vaistų, žolelių iki magijos, būrimo ir visko ką tik gali sukurti žmogaus fantazija. Jeigu žmogus nenori stoti į kovą su savo netobulumu, jam tenka ... gydytis. Žmonės dažniausiai nori būti lepūs ir laimingi, nekeisdami savo gyvenimo būdo, charakterio, jie tikisi sveikatos, galios. Bet jų nenoras keisti savo negatyvius įpročius gimdo ligas ir viską kas neša nelaimes. Tada jie griebiasi visko kas gydo, kad išgiję vėl galėtų klysti ir kentėti.

Gyvenkite toje bangoje, kur jus supa atlaidūs, ramūs, šviesūs žmonės, o jeigu kartais tektų patirti spaudimą, tai jis įvyktų naiviai lengvai. Kaip jūs žvelgiate į tikrovę, taip ji ir kuriasi. Yra žmonių, kurie yra pakankamai laisvi savo gyvenime, bet yra pavieniai. Vienybė yra jėga. Vienas būna tik ego. Galios substancijoje sąmonė išsiplečia, ištrūksta iš ego gniaužtų ir atsiranda sąvoka : MES. Skaldymas ir valdymas yra griaunančių dvasinę matricą asmenybių įrankis, kuriantis uždarumą, atsiskyrimą, diktatą, nenorėjimą nieko keisti. Laisvė tai - nuoširdus bendravimas, ieškojimas vienas kito, davimas ir atsidavimas gyvenimo džiaugsmui, žvilgsnio tyrumas, širdies gerumas ir pastovi šviesa artimui savo, lengvumas ir juoko skambesys. Tada ir kovai susitelkia visos mylinčios jėgos, visi gyvenimai, ir vienybėje laimima. Laisvė - meilė, ji atiduoda save išsaugodama savo individualybės grožį, o atiduoti galima tik tada, kai turi kam ir turi ką. Laisvės ordinas - tai sąmonės būsena, kuri stiprėja skleisdama save. Ir jeigu skaitantysis šiuo metu jaučia vienybę su tais, su kuriais jis gali būti taip, kaip su savimi, jis turi laisvės jėgą. Mes - sielų draugija, ir norime ar ne, jau esame šios planetos orbitoje ir tik nuo asmenybės priklauso, kokį gyvenimą ji susikuria.

Momentinė kova su nepageidaujama situacija gali vykti naudojant nuolankumo būseną, minčių korekciją, meditaciją, mantrą, maldos pagalbą, viską, kas tik yra žmogaus akiratyje. Jeigu turima pakankamai laiko, nuostabus ginklas yra bendravimas su laisvu nuo panašių problemų žmogumi, suvokiančiu žodžio vertę ir mokančio kreipti kito dėmesį į reikiamas emocijas. Šitoks ilgas bendravimas savaime keičia pasaulėžiūrą, likimo ribas ir tikrovę. Dabar toks laikmetis, kai žmonių sielos veržiasi laisvėn į savo tikrąją padėtį, o jų sąmonė vis dar blokuojama tradicijomis, kitų primetamomis gyvenimo "normomis", ir baime. Žmonės sunkiai dirba, kad galėtų įsigyti įvairiausių menkaverčių materijos niekučių, ir uždirbtų turtus tiems, kurie visą tai gamina. Ratas sukasi, tempai greitėja, tačiau auga ir vidinis konfliktas. Ypač tai jaučia jaunimas, turintis pakankamai jautrias natūras. Savižudybės - protesto prieš vergovę būdas. Narkomanija, alkoholizmas, sektos, magijos - visa tai yra bandymai pabėgti nuo susikūrusios visuomenės diktato, ir nuo savo norų neišsipildymo. Ne visi gali dėl duonos kąsnio ir blizgučių klauptis ant kelių prieš "boso" reikalavimus, leisti save išnaudoti už "minimumą". Kiti geriau patys griaus savo gyvenimą, nei leis tai daryti "visagaliams" arba - keis savo mąstyseną. Mes skirtingi. Kiekvieno gyvenimas tai individualus pasirinkimas, bet visus mus jungia mūsų namai - šita planeta Žemė ir ... meilė, be kurios žmogaus gyvenimas yra beprasmis.

Stok į kovą su savo silpnybėmis, kad į jų vietą ateitų išmintis ir grožis, sveikata ir jėga. Beprasmiška kovoti su kitais žmonėmis, kai pakanka panaudoti savo ginklą - ryžtingumą keistis, ir tada visi manomi priešai patys pasitraukia. Tapk užuovėja pavargusiems ir šviesa tamsiems, neatstumk, o pamokyk nugalėti neišmanymą ir silpnumą ir Tu pamatysi, kad tikra kova vyksta ...nekovojant.

Autorė: Dailanagu