Kūrėjai ir kovotojai

Išmintinga drąsa, meilė ir ramybė leidžia teigti gyvenimą ir naudotis visa pasaulio pasiūla

Žmonių sąmoningumas skirtingas. Kiekvienas turi ne mano, ne Tavo, o savo problemas ir sėkmes.
Žinoti tiek, kiek reikia tam, kad eiti, stovėti, mirti, gyventi, kurti ar griauti - yra tik konkretaus žmogaus asmeniniai uždaviniai ir pasirinkimai. Asmeninio pasirinkimo uždavinys, sprendimas turėtų būti šventas garbės, savigarbos reikalas.

Informacijos skleidimas yra žmonių įtakojimas. Kokią informaciją skleidi? Kovą ar kūrybą? Įdėmiai žiūrėk į tai, kas platinama, nes tai ir plinta.

Magiškieji magnetai

Įvairiausios visuomeninės struktūros ateina iš amžių glūdumos. Tai stiprūs nesunaikinami laukai. Šios struktūros turi nepajudinamą dvasinį fundamentą. Todėl fiziškai sunaikinus bet kokią bendruomenę, visuomenę, santvarką, ideologiją, anksčiau ar vėliau ji atsikurs vėl ir vėl. Gali būti kiti pavadinimai, vietovės, tačiau simboliai, ženklai išlieka tie patys.

Religijos, valdymo sistemos būtinos žmonėms,lyg vartai į dar kitus išmatavimus. Milijonai žmonių randa prieglobstį ir prasmingą gyvenimą būtent įvairiuose bendruomenėse, mokslo ir kitokiose sistemose. Tai sunku suvokti tiems, kurie dar nori būti vieni ir jiems dar nereikia tokių patirčių.

Tie, kuriems jau nebereikia jokių patirčių, jie lengvai žiūri į jau patirtus reiškinius ir į tuos, kurie dar tik patirs juos. Viskas, kas yra išmokta ir suvokta, neiššaukia agresijos, ir kovos su tais, kurie gyvena kitaip ir viso to dar nepraėjo.

Tie, kurie, neturi patirties, nepatyrė, kad gali egzistuoti ir kitokie žmonės, kitaip mąstantys, kitaip gyvenantys, jiems jaučia nesuvokimą ir agresiją, nes nesusivokia. Jie mano, kad kitokie, kitos kultūros, mąstymo žmonės - klysta ir reikia dėl to juos arba nugalėti arba ganyti, kad išvaduoti.

Kovojantys prieš sistemas, boksuoja asmeninio tobulėjimo kely, nes kovoja, prieš visumos dalį, reiškia prieš save patį. Kai kova nukreipiama ne su savo problemomis, o su kitų problemomis, vyksta degradacija. Nyksta asmenybės individualumo ir suvokimo ribų plėtimas. Nes, kai žmogus susitvarko su savo problemomis (egzistencija, psichika, dvasia, šeima, finansais, sveikata), tai jis apie save skleidžia harmoniją, kuri moduliuoja aplinką ir kiekvieną gyvą būtybę, esančią arti to žmogaus.

Visada buvo ir bus kovotojai, nes daugeliui kova yra vienintelis gyvenimo būdas. Kovotojų realizacija vyksta per kitų žmonių „išvadavimą“ pagal subjektyvų suvokimą – kaip turi būti. Kovotojai visada tarnauja sistemos sanitarais. Civilizacijoje, kaip ir laukinėje gamtoje, yra sanitarai, kurie savo plėšrumu, noru nužudyti nepatikusią struktūrą, sistemą, grobį, skatina visus pasitempti, tapti budresniais, aktyviau pasirinkti gyvenimišką poziciją, pasirūpinti gynyba, sveikata, prasme, savo namų apsauga, Tėvyne
Kovotojai, jeigu jiems pasiseka užkariauti sistemą, tautą, patys tampa ideologijos vykdytojai ir atėjus laikui, kažkas ateina užkariauti jų pačių, kaip atgyvenusią struktūrą. Ir vėl viskas iš naujo...

Kovotojai panaudojami senos sistemos žlugdymui arba atnaujinimui, rekonstrukcijai arba apsaugai, nuo naujų sistemų, arba griovimui. Tai vadinama revoliucija, sukilimai, karas, viskas, kur reikia aktyvistų – kovotojų, kad keisti seną ir kurti naują arba atvirkščiai: sunaikinti progresą ir technologijas, kad grįžti prie plūgo:).

Įvairiaspalvės valdymų ir tikslų programos, ideologijos, strategijos, tvarkos, taisykles ir sudaro saugumo korį, kuriame žmogus, randa savo gyvenimo tvarką. Ten viskas sukurta, viskas paaiškinta ir viskas sustyguota. Duotas visas pasaulio modelis, kuriame žmogus gali gyventi tiek, kiek jam reikės. Tvirtinti, kad šie žmonės klysta ar yra apgauti, reiškia būti dvasiškai aklu, nematyti negerbti milijonų žmonių pasirinkimo būtinumo tikėti išganytoju ir sekti pasirinktu ideologiniu keliu.

Informacija leidžia žmogui turėti galimybę, tapti kovotoju arba kūrėju. Abu pasirinkimai neišvengiami ir būtini tam, kuris renkasi. Nepaverskite INFORMACIJOS - dievu, gyvenimo tikslu, kovos priežastimi, nes informacija yra tik galimybės, kurias stiprūs žmonės plečia, o silpni - siaurina. Stiprink savo dvasią ir išlik individualumo laisvėje, nes tai vienintelė tiesa, kuri priklauso Tau.

Autorė: Dailanagu
grįžti atgal