Laisvės filosofija

Išminties rezultatas

Laisvės filosofija - išminties rezultatas, drąsių žmonių gyvenimas. Žinios be išminties - kvailystė. Laisvės filosofija vystosi per mąstymą sujungtą su gyvenimo būdu. Laisvės filosofija kiekvieno gyvenimo pagrindas, su daugybe elgesio pasirinkimo variantų. Laisvės kokybė priklauso nuo charakterio ir žmogaus sugebėjimo jį keisti iš blogo į gerą. Žinoti reiškia veikti. Žmogus tampa išmintingu savo veiksmais, ne nuomone. Be išminties laisvė veda į vergiją liguistiems norams, jiems neišsipildžius - į depresijas, slopinamas kvaišalais, alkoholiu, nesveiku maistu, seksu.

Šviesa

Laisvės filosofija - šviesa, išmintimi apšviečianti sąmonę, rodanti tikrą realybę: gyvenimo būdą, elgesį, sveikatos būseną. Laisvės filosofija - Šviesa. Ji kinta, keičiasi visą žmogaus gyvenimą. Kiekvienas turėtų sukurti savo gyvenimo - filosofiją ir pagal ją gyventi, o jeigu nesiseka, nebijoti mokytis.

Mąstymas

Laisvas mąstymas yra daugiareikšmis, logiškas, kylantis iš gyvenimo būdo ir patirties. Mąstymas laisvėje turi pasirinkimą ir veda į gilesnį suvokimą. Žmogaus siela, sąmonė - beribės. Ribas apibrėžia aplinka, visuomenė, kurioje žmogus užauga ir esti. Laisvės šaknys – tai filosofija, žiedai – meilė, vaisiai – nuolatinė ramybė, džiaugsmas, laimė, o laisvės medis – visa ko pagrindas - begalinis pažinimas.

Laisvė nieko nekviečia ir nieko neatstumia, ji tiesiog yra; taip, kaip yra šviesa, diena ar naktis. Ji egzistuoja ir tampa vertybe tada, kai jos netenkame arba kai ją įgyjame. Žmogus daug greičiau pasiekia savo tikslus, kai turi bendraminčių, kartu siekia, kartu sprendžia, kartu žiūri į šio pasaulio tikrovę. Laisvėje nėra privalomos veiklos. Gėlės žiedas skleidžia kvapą ir džiugina, nes jis yra. Taip ir Laisvėje esantis žmogus skleidžia apie save laisvės aromatą savo gyvenimu. Laisvė - mąstymo ir suvokimo rezultatas. Norint suprasti laisvės filosofiją, būtina suvokti, kas valdo pasaulį. Laisvė, kaip ir bet kas kita, skirtingų žmonių suvokiama daugiareikšmiškai.
Sugebėjimas keistis, apsprendžia laisvės ribas. Suvokus savo prigimtį, stebint save ir savo būsenas kasdienybėje, įmanoma suprasti savo padėtį pasaulyje. Laisvės kelias, tai slidus kelias, ir jeigu jame nėra meilės, garbės ir gėrio - jis virsta egoizmo greitkeliu į paleistuvystę, girtuokliavimą, narkomaniją ir nusikaltimus. Pažiūrėk į savo elgesį, ar tu kartais nepasukai šunkeliais?

Pasaulis pagal dėsnius

Laisvė – šviesa, kurioje matosi gyvenimo kokybė: eiti į pažinimą, ar egzistuoti kartojant klaidas, gyvenimo situacijas. Gyvenimas turėtų būti pastovus sąmoningas judėjimas į naują, taurų, laisvėjantį žmogų. Visa kita, žvaigždžių nutiestas kelias – likimas arba karma, kur žmogus yra aklas vykdytojas. Laisvė - sąmonės būsena.
Tamsos, kritikos, aistrų, materializmo šalininkai pripažįsta tik išorinę laisvę, dėl to tampa dar labiau priklausomi. Yra tų, kurie skelbia jog laisvė yra pomirtiniame gyvenime, tuo būdu skatina neigti pasaulį, kaip žmogaus laimės ir gerovės mokyklą. Dvasininkai ir materialistai skaido nedalomą pasaulį ir todėl visada tarp savęs kariauja.
Laisvė ateina per žinojimą, kurį visada lydi veiksmas.

Dailanagu

grįžti į Laisvės ordiną