Meilės būsena

Vieni žmonės patiria sielą, kūną ir protą persmelkenčią didingą meilę. O kiti? Kiti visaip... Vieni nuskandina meilę daugybėje partnerių, o nuskandinę teigia, jog meilės nėra, tai tik išmonė... Jie lieka vieniši ir Meilės nebeieško. Žmogus vertas tos meilės, koks jis yra pats. Koks žmogus, tokia ir jo meilės istorija. Jeigu šalia Tavęs yra ištikimas, Tau atsidavęs žmogus, reiškia Tu moki gerbti meilę ir mylėti. Kai Meilė nutampoma iki kūno trinties, norų malonumų, siekimo naudos ar turtų bei pramoga... tuomet meilė miršta Tavo širdyje, nes nėra meilės pagrindo - ištikimybės; kūnas ir siela suserga; ieškoma proto ramybės depresijoj, alkoholyje, paleistuvystėje. Skriaudžiamos jaunos merginos išnaudojimu, gimsta niekam nereikalingi vaikai... Mylėk, ieškok Tikros Meilės, ji atneš tobulėjimą, ramybę, džiaugsmą ir nugalės visas kliūtis; tačiau tik tuomet, jeigu mylėdamas atsiduosi visas, o ne ieškosi sau naudos.

Kai vientisą pasaulį padalini į daugybę dalių, suardai harmoniją, tampi prisirišęs prie vieno, patikusio labiau už kitus objektus. Tada Meilė virsta savininkiška ir gimdo norą turėti, norą valdyti. Taip meilė nužudoma... Įvyksta vidinis konfliktas, nes meilė - laisvė, o laisvė negali būti įkalinta kito žmogaus nuomone apie ją. Tuomet gimsta pavydas, nusivylimas, kerštas, išsiskyrimas, kančia, išdavystė. Meilė nepažįsta vergovės, ir sąlygų. Meilė yra Tiesa apie Tave, tik protas daro ją asmeniška, o žinių neturėjimas nesimokinimas mylėti paverčia ją kančia. Mylėti reiškia paleisti, suteikti, atiduoti ir atsiduoti, reiškia neįpareigoti. Gimsta dviejų širdžių savanoriška abipusė vienybė. Du eina vienas į kitą laisvai, ieško vienas kito, ilgisi... Įvairios situacijos atsiranda tam, kad tapti išmintingesniu, geresniu, daugiau mylinčiu. Jeigu žmogus lieka įsižeidime, nepasitenkinime, jis įneša į sąmonę tamsos energijas, kurios verčia jį užsidaryti, nutraukti ryšius, nebebendrauti, ir tada jis patiria tą skausmą, kurį sukėlė savo mylimam. Toks žmogus dalina nedalomą pasaulį ir tampa vienišu. Bandymas kartojasi su kitu žmogumi, tačiau pasibaigus hormonų audrai, lieka kartėlis... Nevaldomas, kvailas protas paverčia meilę egoizmu, cinizmu, kuris atima laisvę, sukausto asmeniškumo grandinėmis.

Seksualumas

Kada žmogus yra pilnatvėje - tampa pats sau pakankamu, nes pats kuria savo savijautą ir tikrovę; tuomet, dalindamasis savo padėtimi su kitais, jis patiria naujas būsenas. Čia labai svarbūs pasaulėžiūros panašumai ir jų švara. Du žmonės, sąmoningai sujungdami savo dvasią, širdis patiria naują lygį. Čia gali gimti geismas, o gali ir negimti, nes meilė didesnė už kūną ir geismą.

Seksualume, išreikštame be meilės, naudojamame "medžioklei" žmogus gauna tik vienos dalies kūno pasitenkinimą - lytinių organų; jis silpsta, užsidaro, vysto priklausomybę nuo genitalijų, augina egoizmą, kur geismas nugali protą ir meilę. Vystosi pyktis, pavydas, barniai, santykių nutraukimas, žeminimas. Tuomet gudročiai keičia partnerius, ieškodami tariamos meilės, bet randa vėl ir vėl nusivylimą. Jie pavargsta ieškoti, keisti... Jie klysta, nuėjo ne meilės keliu...

Tikra meilė, tai ne formalumas, ne dogma, ne bažnyčia, ne įsipareigojimai, o tyra kantri, išmintinga meilė. Laisvė meilėje įmanoma tik vystant gerumą, išmintį, ištikimybę bei supratimą ir pagarbą. Sergantys žmonės skirsto savo gyvenimą į dvasinį ir materialų, į nuodėmingą ir dorą, nes prarado sielos prigimtinį ryšį su Kūrėju. Harmonijoje su kurinijos energija yra laisvi, laimingi ir džiugūs.

Meilės sodininkas

Išmintingas sodininkas, norėdamas derlingo sodo, domisi, sužino ir išmoksta, kaip to siekti. Sodindamas sodą žino, kokios mėnulio fazės, kuriems augalams reikia, kokio laiko, kokios žemės, kokio vandens laistymui pasemti. Ir jis turi derlių - nuostabų sodą, vaisių, gėlių, uogų. Nežinantis, ką ir kada, kaip ir kur sodinti, atlieka daug beverčio darbo ir turi aibes nuostolių. Meilė išreiškiama artumu, švelnumu, rūpesčiu tarsi sodininko analogija. Jeigu jau taip svarbu, kaip pasodinti augalo sėklą, kad prigytų užaugtų ir vystytųsi, tad kaip svarbu yra kūdikio pradėjimas?!!!

Mylimųjų santykiai be mylėjimosi dažniausiai rodo dvasinę meilę, kuri aukščiau visko. Tai reta laimė. Mylėjimasis be meilės, tai masturbacija pagražinta kito žmogaus kūno, atnešanti pasitenkinimą, telpantį mažoje, ką tik prilytoje balutėje, kuri tuoj pat išdžiūsta. Meilėje - visiškas atsidavimas mylimam - neša su niekuo nesulyginamą pasitenkinimą. Kad suvokti pasitenkinimo, palaimos didėjimą, būtina patirti tikrų mylimųjų meilės lytinį aktą. Kitaip, belieka įsivaizduoti... Be meilės lytinis aktas atima energiją. Praradimo ir įgijimo malonumai labai skirtingi. Aiški energijos praradimo patirtis yra nuo narkotikų. Jie išsiurbia iš organų, smegenų, liaukų, kaulų čiulpų energiją. Teikia momentinį , kelių sekundžių malonumą ir užgęsta, nes baigiasi energija (ląstelės nebeturi ką atiduoti). Panašiai veikia seksas be meilės.

Malonumų bankas

Multimilijardinis malonumų biznis yra jausmų pavergimo bankas, siurbiantis energiją. Jis bankrutuotų, jeigu žmonės praktikuotų energijos įgijimo malonumus. Seksas žmogų gali išlaisvinti tik vienu atveju - siekiant tobulėjimo mylint. Kiekvienas išmintingas žmogus kontroliuoja kūniškąsias funkcijas taip pat, kaip kontroliuoja tuštinimosi sistemą. Seksas be meilės išderina fizinį, mentalinį ir dvasinį kūnus, stabdo bet kokį progresą, laipsniškai silpnina imuninę sistemą, didina apetitą, suvalgomo maisto kiekį, didina egoizmą, savanaudiškumą, nes prarandama daug energijos. Visi malonumai turi dirbtinę ir natūralią išraišką. Maistas, gyvenimo būdas, drabužiai, poilsis, santykiai su žmonėmis, darbas ir viskas, kas kuriama natūraliu būdu - teikia energiją ir laimę, nes natūralumas yra pati būtis. Dirbtini dalykai sargdina, gimdo vienatvę ir liguistas priklausomybes. Tereikia turėti bent kelis procentus laisvo mąstymo, kad suvokti progresuojantį gyvenimo modelį.

Įprastas lytinis aktas baigiasi spermos išsiliejimu, kurį organizmas stengiasi tuoj pat papildyti iš liaukų, o šios - iš kraujo. Būtinus elementus kraujas paima iš kiekvieno organo, ir iš smegenų taip pat. Štai kodėl dažni tik "pasitenkinimai" parado žmogų agresyvų, impulsyvu, nedarbingu, ligotu, psichiškai nestabiliu. Dažnas spermos netekimas išeikvoja vertingiausias organizmo medžiagas, skatina senėjimą ir su juo susijusius procesus. Bent kartą patirtas malonumas, įgyjant energiją, panaikina bet kokį norą grįžti prie senų potyrių. Mylėjimasis išsaugant ir įgyjant energiją kuria teigiamus poliusus, nėra nusivylimų, žmonės pajėgūs mylėtis ilgai, kada nori, nepriklausomai nuo amžiaus. Santykiai tarp žmonių tampa laisvi. Ilgalaikis, energetiškai įvaldytas mylėjimasis mažina norą valgyti, miegoti. Viskas, taip pat ir malonumas, priklauso nuo sąmoningumo. Lengviausias kelias įvaldyti mylėjimosi mokslą yra Meilė vienas kitam. kuo ilgiau žmonės gyvena kartu, tuo geriau prisitaiko vienas prie kito.

Autorė: Dailanagu