(Kreonas atvaizdas)

Mistiniai dievai

Grobovojus

Kiekvienas mūsų, anksčiau ar vėliau susiduria su sukčiavimu. O, jeigu tai vyktų tik buitiniame gyvenime! Sukčiavimą galima įveikti ir piniginiuose reikaluose, o dar ir pasimokyti ateičiai. Daug sunkiau sukčiavimas įveikiamas jausmų sferoje, nes čia pažeidžiama širdis. Išdavystė meilėje, draugystėje, artimuose santykiuose, atneša sielvartą, kurį ne kiekvienas gali atleisti ir pamiršti... Tačiau šiandien sukčiauti įmanoma žmogaus netektimi, tikėjimu, religija, dvasia ir tai yra taip nekalta...

Ritualinės paslaugos užsiima tikslinga pagalba organizuojant atsisveikinimo apeigas, o va Rusijos pilietis ”Jėzus Kristus” - žmogelis pavarde Grobovojus, tai ir iš numirusių pažada prikelti. Pinigai daro stebuklus, deja žmonių, esančių visiškame neišmanyme, sąskaita. Būtina taip pat įvertinti, kad tokią didžiulę hipnotizavimo galią taip pat gali turėti pažeistos psichikos žmonės. Rusijos “Kristus” , dabar jau “dievas tėvas” žadėjo sėsti į prezidento postą 2008 metais. Taip kad neaišku ar Hitlerio ir Stalino laikai buvo blogiausi. Už šio žmogaus ir panašių į jį nugaros stovi tikri magijos - psichiatrijos magistrai, minios valdymo meistrai, kurie nesiruošia prieš nieką sustoti, tai politikai, valdžios žmonės, nes tik jie išmano šį meną. Ir paskui juos eina minios žmonių, kuriems turbūt jau nesvarbu paskui ką eiti, kad tik kas nors juos ganytų...

Kreonas

Kreono būtybė, apie kurią vargšas Grobovojus nė neįtaria, tad jo didybės manija yra pilkuma palyginus su kai kurių žmonių išradingumu šioje sferoje, bet jau Amerikoje. Yra asmenybių, kurios nenori prisiimti atsakomybę už savo veiklą. Jiems negresia teismas už sukčiavimą žmonių tikėjimu, nes jie iš dalies nekalti tame ką skelbia. Jie tik tarpininkai. Būtybė diktuoja jiems knygas ir tai, kaip mes, žmonės, turėtume gyventi, kad neliktume kvailių vietoje, liktume bepročiais. O gyventi reikia taip, kaip būtybė įsakys.

Būtybė net savo vardą pasakė labai jau panašų į to paties rašytojo, kuris girdi jos balsą: "Kreonas". Va taip. Pasirodo šioje mūsų planetoje vieni mulkiai gyvena. Juos visada reikia mokyti kaip, kada, ką, su kuo ir kur reikia daryti. Būtybė pridiktavo “galingiesiems ”rašytojams" daugybę žodžių, kurie virtę knygomis atnešė savo šeimininkams ne tik milijonus, bet valdžią ir šlovę – jie gi dabar “šviesos kariai!” Tik va kokios šviesos? Gal tos, kuri sklinda nuo 40 vatų pemputės? turto, šlovės ar “šventumo”? Jūs tik pagalvokite nors vieną akimirką apie tai, kad bet kas iš bet kur šiandien drįsta mokyti žemiečius, lyg jie ne pagal Dievo atvaizdą sutverti būtų! Labai įdomus Kreono mokslo pateikimas. Pirma - labai tikslingai veikiant psichiką, knygų informacija surikiuoja smegenis - mąstymą, o tada sakoma: “klausykitės savo širdies, mes jums tik primename, tai ką jūs pamiršote.” Ir štai vargšai iš sniego lipdyti besmegeniai, jų tarpe ir mūsiškiai kankinasi bandydami prisiminti ko nepamiršę, bet jiems nieko neišeina, tad belieka vėl ir vėl į “mokytojus” kreiptis, jų siekius įgyvendinti.

Pasaka

Štai gyveno sau rašytojas. Parašė daug knygų, visas kiek galėjo. Mūza jį paliko. Tačiau neilgam, mat labai jau jis protingas buvo. Staiga jo protą įvertinusi būtybė – Kreonas iš padangių prabilo: “ Pamokyk tuos neišmanėlius gyventi. Rašyk, ką aš tau sakau, nes aš esu pati šventoji dvasia”. Na, jeigu iki šiol nepavyko rašytojui, tai dabar pinigai pasipylė, mat neišmanėlių pasirodo yra daugybė. Geras buvo tas žmogus, tad ir savo draugą statybininką su būtybę supažindino. Patiko būtybei statybininkas ir padarė jinai jį žmonijos mokytoju, o kad svariau ir įtikinamiau atrodytų dar grupę (tik neaiško ko) prie jo prikabino. Dabar jis drąsiai “grupės” padedamas rengia seminarus. Kreonas šypsosi. Jis patenkintas. Žmonės - jo pėstininkai. Bet ši pasaka nesibaigs tol, kol tarp žmonių bus nors vienas laisvas, mąstantis ir mylintis šį pasaulį asmuo ir gyvens savo galva taip, kaip tik jam vienam reikia.

http://www.internovosti.ru/text/?id=6416

Daug žmonių nebepajėgūs tikėti Dievu ir nukreipia savo tikėjimą į štai žmonių sukurtas “grupes” su savo dievukais. Kreonas ar koks Ra, Ba, Goras net nedrįsta, o gal negali, žmogumi nužengti. Krišna, Kristus, Buda, Marija atėjo į šią žemę ir parodė, ką mokėjo. O va pasirodo kai kam yra per maža to, ką Anie padarė. Jie nesugeba mylėti To, kuris paliko autografą kiekvieno savo kūrinio širdyje. Kas verčia žmones ieškoti to, ko nepametė? Šiandien įmanoma viskas. Naujausia mokslo technologija gali parodyti norimus dievus ne tik dangaus skliaute, bet ir žmonių sąmonėje. Biblinis šventraštis perspėja, kad reikia saugotis netikrų pranašų, kad pagal darbus juos pažinsime. Tad kurgi yra jie įvairių pasekėjų dievukų darbai? Jie skelbiasi darą pasaulinės reikšmės darbus, tačiau tik tokius, kurių neįmanoma apčiuopti. Jie gąsdina žmones pasaulio pabaigos siaubu, kiekvieną katastrofą aiškindami kaip žmonijos klaidų pasekmę, nors turbūt visi, kas domisi žino, jog pasaulis jau taip surėdytas: kuriasi žmonija, vystosi, pasiekia kulminaciją ir išnyksta, kad vėl gimtų ir gyventų. Ir nieko čia nepadarysi, toks jau tas pasaulis. Įvairių būtybių tarnai lyg juodi šaukliai numato baisius planetos perėjimo iš vieno lygio į kitą ypatumus. Jie drįsta teigti, kad žuvusieji per cunami, tai savo noru sugėrę žmonijos bjaurastį asmenys, kurie patys pasirinko žūtį... kad mus, neišmanėlius išgelbėtų. Absurdiška, bet žmonės trokšta implantuoti į save kokį nors būtybės kūnelį, kad tik “tobulesni” už kitus būtų. Panašu į kompiuterinio žaidimo scenarijų ir tai, kad iš numirusių prikelti ... tereikia pinigėlių. Vis tik norėtųsi paklausti religingų, tikinčiųjų žmonių lyderių: kur gi jūsų išsakytas žodis, pozicija per spaudą ar televiziją? Kur gi jūsų kova su netikrais pranašais? Jūs tai tikrai žinote, kokios būtybės ir kokie “dievai” skverbiasi į žmonių gyvenimus. Ar nežinot...?

Lentynos knygynuose lūžta nuo “protingų” knygų. Žinių, pažinimo bankais buvę knygynai šiandien tampa “parduotų sielų” įrankiais. Žmonės jaučia poreikį pažinimui, naujovėms, tačiau čia jų tyko smalsumo narkomanija, kurios patenkinimui nėra pabaigos. Todėl šiame laikmetyje romanai apie meilę, komiksai, nuotykinė literatūra, knygos apie istoriją, meną, gamtą, pasakos ar poezija yra aukso vertės palyginus su “didžiųjų “ žmonijos vedlių, aiškiaregių,“ išgijimo“ meistrų mokymais. Nes jeigu mes susitiksime su tais “mokytojais”, tai pamatysime sutrikusio regėjimo, nervuotus, viršsvorio kamuojamus, netreniruoto, suglebusio kūno baimingus žmogeliukus. Ko gi jie sau nepadėjo?

Tad saugokitės netikrų pranašų, pagal darbus juos pažinsite. Tėvo tarnai neperša mokymo, nes neskaito jūsų kvailiais. Jie žino, kad viskam yra Aukščiausiojo valia, todėl buriasi į bendruomenes ir mokosi mylėti gerbdami šią valią. Tad visos( kokios bebūtų ) būtybės, dievai, mokytojai, šiandien turi aiškius tikslus – pinigus, valdžią ir šlovę. Tai yra viskas, ko jie gali siekti savo gyvenime, tuo išbando ir kitus. Atimkite iš jų šią galimybę ir jūs pamatysite jų tikrą veidą. Tik gyventi, dirbti ir džiaugtis vieta po saule – jie nebemoka, nebegali ir nebenori. Kaip bebūtų absurdiška, bet tai yra dvasingumo politika. Jie turi didybės manijos poreikį – mokyti kitus.

Atpildo diena

Grigorijus Grobovojus ir jo komanda, panašiai kaip ir Kreonas su jo grupe, vis dėto susilaukė valdžios atstovų dėmesio. Na kosminės būtybės į teisiamųjų suolą nepasodinsi, o tuo labiau būtybės draugelių, kurių paprasta akimi ne nepamatysi, tik...trečiąja. Planetos "Dievas" neišvengė paprastų mirtingųjų dalios ir sėstelėjo iš dievo sosto į teisiamųjų kėdę. Pasirodo, didis mokslininkas, kokiu jis save pristatė - fizikos, matematikos ir technikos genijus, nėra apsigynęs diplomo. Reiškia kaip ir nebe mokslininkas! Grobovojus, būdamas "dievas", pasidarė sau dar ir Italijos akademikų akademiko vardą. Tačiau vargšai italai nelabai sugebėjo perskaityti tą dokumentą,- tiek daug klaidų ten buvo. Taigi, žaisdamas "dievą", Grobovojus pamiršo, kad dievas - gi tobulas ir klaidų nedaro. Dar viena Grobovojaus melo tvirtove buvo jo bendradarbiavimas kosminiame tyrimu institute, kuriame jis veikė atomines bombas savo "dieviškosios valios" galia. Pasirodo apie jį ten niekas nieko nėra girdėjęs! O jau turtingas šitas ponas yra pasakiškai: žemės, pinigai..! Ir visa tai dėka tų, kurie įtikėjo jo dieviškumu ir bandė susigrąžinti mirusius, kurie ėjo ir tebeina pas jį mokytis šito meno: būti dievu. Jeigu kam įdomu, tai už 39500 rublius Grobovojus bet kokį mirusį prikels. Jokių problemų. Dar vienas pelno garantas tai - jo sukurta partija "Draugas", kuri renka žmonių aukojimus neaiškiems tikslams. Pats "dievas" pinigų nerenka, tai daro begalė jo mokinių, kurių tikrai yra daug; o ir kaipgi nebus: kas nenorės mokytis pinigų pasidaryti?

KGB

Dar vienas įdomus faktas, kad stebuklų darytojai turi kontaktų su valdžios struktūromis. Kodėl kai kurie politikai turi ryšių su sektantų lyderiais? Ką jie turi bendro? Ar tik nėra šalies valdžioje asmenų, suinteresuotų savo "dievo" turėjimu, kad galėtų nebaudžiami veikti? Žmonės vis tiki, kad jų "dievas" yra tikras. Pasaulio religijų ir politikos strateginių tyrinėjimų profesorius Maksimas Ševčenko taip apibūdina specialiųjų sektų lyderius: " Tai ligotas ir silpnas žmogus, tvirtai tikintis savo misija, išskirtinumu, tačiau jo aplinka - tai buvusių KGB agentų gerai suformuotos pajėgos, turinčios tvirtą tikslą. Jau ne vieną kartą ryšys tarp sektantų ir slaptų tarnybų yra įrodytas. Tai ir "Dievo motinos bažnyčios" sekta, tai ir "Baltosios Brolijos" sekta. Štai kodėl jos tokios gajos ir neįkandamos teisėtvarkai. Manoma, kad sektos yra net palankios būtent per valstybines krizes ir perversmus, nes jos nukreipia dėmesį nuo valstybinių problemų ir politikų pinklių.

Tikrasis Dievas tikrai yra ne politikoje ir piniguose; ne ten, kur taip daug tamsos ir neišmanymo. Dievas visada aukščiau visko, kitaip... koks jis dievas? Jis yra tas, pas kurį einama šviesos... Ir jeigu žmonės patys susikūria sau kumyrus, kuriems keliaklūpsčiauja, meldžiasi, tai kokie tuomet tie žmonės yra? Nemąstančios būtybės? Kas nutiks, jeigu tokių bus dauguma? Kur turės eiti tie, kurie mąsto?