Protas Mintys Valdymas

Protas, kaip vandens paviršius, jeigu jis ramus - ryškiai matome po vandeniu esamą realybę. Ten kur - bangelė, vaizdas pasislėpęs. O kai sukyla audra, tada matoma iškreipta realybė. Nuklydusį protą, būtina grąžinti savo valdžion. Protas – svarbiausias žmogaus įrankis, be jo žmogus vadinamas bepročiu ir daugumoj atvejų visam gyvenimui lieka ligoniu. Protas turi būti žmogaus valdomas ar bent jau būti žmogaus draugu. Reikia suvokti savo protą atskirai nuo savojo aš, žinant jo funkcijas ir atpažįstant jo veiklą, tai padaryti lengva. Mintys - proto vadelės. Tu esi savo minčių šeimininkas, bet tik tada, kai pats kuri savo mintis.

Sąvokos suvokimui

Jeigu tu nežinai, kaip pasielgti, tai – pasimetęs protas; jeigu randi vis naujų pasielgimų variantų, bet nežinai, kurį pasirinkti; protas dirba chaoso principu; jeigu kamuoja įkyrios mintys, baimės, tai visiškai nesinaudoji protu, kuris jau skverbiasi į jausmų sferą. Yra būsena, kai mąstymas sustoja, tada protas pereina į kitą darbo režimą, kuris vadinamas budrumu, budėjimu, absoliutaus sąmoningumo būsena. Tai startas, kai pamatai save - sielą, kai išgirsti dvasią, žinojimas gimsta viduje. Protas dirba tik tame informacijos diapazone, kuris yra į jį įvestas per gyvenimo eigą. Yra asmenybių, kurios labai daug skaito. Jų informacinis laukas labai didelis, bet, jeigu protas yra nevaldomas, tai ši informacija tampa šiūkšlynu ir įveda didžiulį chaosą gyvenime. Tokie žmonės viską "žino", bet nieko negali, kaip pvz.: alkoholikas žino, kad alkoholis narkotikas, tačiau ir toliau geria.
Egzistuoja smalsumo narkomanija, kuri veda į susinaikinimą, nes prikimšta galva, kad ir geriausių dalykų, bet nenaudojamų - pūna. Taip atsiranda priklausomybė nuo informacijos, kuri gimdo pradžioje ginčus, įrodinėjimus, vėliau - nusivylimą, toliau ligas, nelaimes. Kuo labiau yra valdomas protas, tuo didesnę įtaką jis turi žmogaus elgesiui, kūno funkcijom, išoriniam pasauliui. Pvz.: žinodamas veiksmo - atoveiksmio principą, žmogus vertina ir išsirenka geriausią elgesio variantą, kuris atneša sveikatą ar laimę.

Proto pinklės

Voras, išraizgęs savo tinklą, laukia aukos. Taip pat ir nevaldomas protas išsikerojęs baimių ir abejonių išraiškose visada sulaukia tų, kurie į jį patenkina ginčų ir konfliktų serijomis. Protas žmogui sukuria tikrovę. Jeigu Tu moki valdyti protą, tada tikrovę kursi Tu, jeigu ne, tada tavo tikrovę kuria visi ir viskas į ką tu žvelgi, ko klausai.
Atrasti savyje protą, suvokti, kad jis yra priemonė, kurianti gyvenimo įvykius, sveikatą, įmanoma tada, kai žmogus nori suvokti. Nepažinęs savęs, žmogus tapatina save su protu ir mano, kad protas yra jis. Beprotis nežino kas yra tiesa ir nenori žinoti, kad ir ką jam besakytum, jis tartum sugedusi plokštelė kalba tą pačią nuomonę. Protą valdantys žmonės neturi nuomonės, bet turi tikras žinias, pagal kurias gyvena kiekvieną savo dieną.
Valdomas mąstymo procesas yra palaima, nes jis veda į galimybes keisti save, savo sveikatą, gyvenimo kokybę. Nevaldomas protas veda į depresiją, išprotėjimą, haliucinacijas, pasinėrimą į sektas, magijas, kad tik nereiktų pačiam imtis atsakomybės už savo mąstymą, veiksmus, už savo proto kontrolę. Chaotiško proto žmonės niekada nebūna ištikimi nei sau, nei kitiems, nes juose pastoviai kuriasi neramios, spontaniškai banguojančios mintys. Nesuvokiantys proto ir realybės kurimo ryšio, pakliūna į savo nuosavo proto voratinklį ir kuria tą patį voratinklį kitiems žmonėms, taip gimsta "dvasiniai mokslai", magijos, astrologijos, religijos ir daugybė įvairiausių bendruomenių skelbiančių panacėjas. Žmonės susikuria viską savo mąstymo būdu ir tame savo mąstyme gyvena. Bet tai nėra Tiesa. Tai tik jų iliuzija - nuosavo gyvenimo matymas.

Tiesa yra tikrovė

Viskas šiame pasaulyje turėjo žmogaus sukurtą pradžią ir vyko tai per mąstymą. Viskas, kas dabartyje egzistuoja Tavo gyvenime yra Tavo proto veikla. Tu gali atskirti ką sukūrei sąmoningai? Namą, apie kurį svajojai, kūrei mintis ir galimybes, kurios realizavosi, Tu sukūrei savo kūną tokį, kokį turi, savo mintimis ir veiksmais nutapei save, ir jeigu Tau nepatinka Tavo kūnas, Tavo namas, tai tik todėl, kad Tu nesinaudoji protu, tačiau kažkas naudojasi Tavimi, ir kiti kuria Tave, savo mintimis, veiksmais per Tavo protą.
Tiesa yra akivaizdi realybė. Nori atskirti tiesą nuo melo? Palygink tai, ką tau sako su tuo, ką tu matai. Jeigu tai, ką tau sako neatitinka to, ką tu matai, tai tau meluoja.

Valdymas

Proto valdymas pasireiškia proto nukreipime sau norima linkme. Protas yra pieštukas, kuriuo gali nusipiešti tau norimą tiesą, tačiau piešti turi pats. Jeigu protas kuria pastovią mintį, geriausias būdas jį suvaldyti - tai klausti jo pvz.: kas yra dvasia(?) ir į kiekvieną jo atsakymą užduok vėl konkretizuojantį klausimą. Taip tu suprasi, kad protas žino tik tai, ką tu pats įdėjai į jį informacijos pavidale. Jis viską sumaišo, iš žinių daro kokteilius ir paduoda tau savo išvadas. Bet tu nesi protas. Bandyk tai suvokti.
Didelę įtaką daro knygos, žmonės ir situacijos. Todėl rinkis pažinimo informaciją pagal griežtus kriterijus ir liksi švarus nuo visko, kas yra išprotėjusių žmonių kliedesiai. Protas įneša į sąmonę iliuziją, kuri atsispindi tavo gyvenime ir kuria Tave.

Nė vienos akimirkos neleisk negatyviai minčiai savyje gyventi! Jeigu jau tavyje yra padrikos mintys, įvaldyk save ir pradėk kurti savyje ramybę, taip neutralizuosi griovimo sėklas. Kontroliuok savo mąstymą, kalbą, nepliurpk bet ką, savo nuomonę pasilik sau. Venk padrikų, šviesos, kūrybos nesiekiančių žmonių, bendrauk su tais, kurie veikia ir kalba švaria kalba. Keiksmažodžiai, kritika, smerkimas, neigimas - bepročių kalba. Keiksmažodžiai yra, juos sakančių žmonių esmė, jie susideda iš to, ką kalba. Atsikratyk šito. Šalia savęs leisk būti žmonėms, kurie verti Tavęs, o jų kalba rami, aiški, skambanti ir uždeganti tave VEIKTI.

Jeigu dar nė karto nebuvai susimąstęs tai pamąstyk, kas Tu esi? Atrask savyje protą. Nebūk gyva mumija, kurią formuoja visuomenė. Kada nors pradėk mąstyti, o ne egzistuoti ir prisitaikyti. Suprask, kad tavo protas yra tik priemonė mąstyti, jis absoliučiai pavaldus tau, jis yra toks, kokiam leidi būti. Valdyk protą, tapk stabiliu ramybės ir džiugesio šaltiniu ir tai grįš į tavo gyvenimą, o svarbiausia - taip tu kovosi su bepročių pranašais, pranašaujančiais galą. Keiskis.

Autorė: Dailanagu